Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


KOMUNIKAT RZECZNIKA: Zarzut przywłaszczenia dochodów z nieruchomości przez jej współwłaścicieli

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przedstawił zarzut przywłaszczenia prawa majątkowego znacznej wartości - ponad 1 866  tyś. zł - byłej zarządczyni nieruchomości w Krakowie, w której współwłaścicielem w 1/2 części był także Skarb Państwa.

Istota tego przestępstwa, popełnionego w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2013 polegała na tym, iż współwłaścicielka nieruchomości, obywatelka USA i zamieszkującą na stałe w tym państwie, sprawująca na podstawie ustawy zarząd nieruchomością, wspólnie z podejrzaną (od 2009 r. także współwłaścicielką nieruchomości), której zleciła faktyczne czynności zarządu w kraju, przywłaszczyły sobie na szkodę pozostałych współwłaścicieli mających razem 4/6 udziałów, wszystkie dochody, jakie przynosiła nieruchomość, przy tym negując bez jakiejkolwiek podstawy prawnej posiadanie prawa własności w 1/2 części przez Skarb Państwa, wpisanego do księgi wieczystej.

Śledztwo w powyższej sprawie zostało wszczęte z urzędu przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, po ujawnieniu tego przestępstwa w trakcie prowadzenia jednej ze spraw dotyczących nielegalnego przejmowania kamienic krakowskich.

Utworzono: 2020-08-13 godz: 15:26:00