Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


KOMUNIKAT RZECZNIKA:

W uzupełnieniu komunikatu z dnia 18 marca 2016 roku uprzejmie podaję, iż informacji w sprawach prowadzonych w Prokuraturach Rejonowych będą udzielać szefowie tych jednostek natomiast w sprawach dotyczących tut. Jednostki należy kontaktować się z kierownictwem Prokuratury Okręgowej.

Jednocześnie informuję, iż adres mailowy skrzynki pocztowej pozostaje bez zmian.

Utworzono: 2016-03-21 godz: 13:00:13